Obchodní podmínky

Provozovatel

KaschPro Holding a.s.
Sídlo: Zelenohorská 986, 398 11  PROTIVÍN
IČO: 03154246
DIČ: CZ03154246

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, složka 2378

email: objednavky@eshop-kaschpro.cz
tel: +420 773 312 390, +420 775 540 066

 

Objednávání

1. Zákazník objednává produkty prodávajícího prostřednictvím obchodního systému písemní formou : e – mailem (včetně objednávky přes e-shop ). Takhle provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č.108/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavírána na dálku.

2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení , poštovní a fakturační adresu , telefonní číslo, e – mail ; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, název produktu, popis produktu s parametry uvedenými v e – shopu, počet kusů, datum vystavení objednávky, ( objednávka prostřednictvím e-shopu uvedené podmínky splňuje automaticky). Uvedené údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č.122/2013 Sb použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi poskytovatelem a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě ( s výjimkou osoby zajišťující přepravu produktů).

Kupující může kdykoliv požádat provozovatele o vymazání jím poskytnutých osobních údajů z jeho databáze, přičemž provozovatel tak okamžitě učiní.

3. Objednávky uskutečníte tak , že si prostřednictvím ” nákupního košíku ” vyberete a naspecifikujete produkt, který bude zhotoven dle Vámi zadaných Vašich zvláštních požadavků ( produkty jsou vyráběny na míru ) a následně přejdete k ” Přistoupit k objednávce ” , kde si zadáte doručovací údaje , způsob doručení a způsob platby a kliknutím na tlačítko ” Potvrď objednávku ” odešlete objednávku . Po doručení objednávky poskytovateli , bude tato objednávka zaevidována v systému poskytovatele a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi poskytovatelem a spotřebitelem. Obratem obdržíte potvrzení přijetí objednávky e – mailem a následně Vám bude potvrzeno zda Vámi vybraný produkt je dostupný a to buď telefonicky, nebo elektronickou poštou . V případě, že produkt není momentálně na skladě, resp. není možné ho dodat, budete o této skutečnosti neprodleně informován elektronickou poštou, případně telefonicky.

4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku do 24 hodin od objednání, a to prostřednictvím elektronické pošty. Písemná forma se vyžaduje z důvodu průkazního dokladu storna pro poskytovatele a následního zastavení vyřizování objednávky . Takovou storno objednávku považujeme za zrušenou . Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno , e – mail a popis objednaného produktu s parametry uvedenými v e – shopu . V případě zrušení objednávky neučtujeme žádné penále ani jiné poplatky související se stornem objednávky. V případě, že spotřebitel již zaplatil část nebo celou kupní cenu , bude mu tato částka bez prodlení – nejpozději však do 15 dnů od stornování , vrácena bezhotovostním převodem na jím uvedený účet , pokud se s poskytovatelem nedohodnou jinak.

5. Pokud spotřebitel po uskutečnění objednávky požaduje její změnu, je povinen tuto skutečnost oznámit telefonicky nebo e-mailem do 24 hodin od závazné objednávky , změna objednávky podléhá souhlasu poskytovatele, který tyto změny zaznamená v původní objednávce spotřebitele , pokud se nedohodnou smluvní strany na stornu původní objednávky a uplatnění objednávky nové.

6. Poskytovatel má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob , nedostupnosti produktu nebo nedostatku výrobních kapacit, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat produkt spotřebiteli ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se spotřebitelem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude spotřebitel informován telefonicky nebo e – mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 15 dnů na jím uvedený účet, pokud se s poskytovatelem nedohodne jinak.

7. Smlouva bude uložená u poskytovatele a spotřebiteli bude na požádání dostupná k nahlédnutí u poskytovatele. Jazyk smlouvy je český.

8. Prodávající je vázán smlouvou po dobu 30 dnů od jejího vytvoření spotřebitelům.

9. Kupující bere na vědomí, že při formátování našich výrobků je tolerance na řez +,- 5 mm.

 

Dodací podmínky

1. Obecně je doba dodání nebo odběru produktů od 3 do 14 dnů od data ověření objednávky a splnění platebních podmínek dle objednávky. Dodací doba u veškerého zboží je:
– Plastové parapety: bílá 1-3 pracovní dny, ostatní dekory 2-7 pracovních dní
– Venkovní parapety: 2-7 pracovních dní
– Obkladové palubky: 1-3 pracovní dny.
– Doplňkové profily k palubkám: na objednávku.
– Kuchyňské pracovní a zádové desky: 2-7 pracovních dní
– Montážní potřeby: 1-3 pracovní dny
– Dřevotřískové parapety: 2-7 pracovních dní. Šířky od 681 mm do 800 mm 7-9 pracovních dní,
pokud není u jednotlivých produktů uvedeno jinak. U ostatních produktů je zákazník informován individuálně. Den objednávky se nezapočítává do termínu dodání , ale až následující den. Při objednávce přijaté o víkendu se počítá jako první den , první pracovní den. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Pokud si zákazník objedná různé produkty, s různou dobou dodání, budou mu doručené jednorázově přičemž jejich doba dodání bude odpovídat produktu s nejdelší dobou dodání ( příklad – pokud si objednáte dva produkty, přičemž jejich doba dodání je 7 a 10 dní, automaticky bude pro celou objednávku platit nejdelší dodací lhůta , tedy 10 dní). Ve výjimečných případech, kdy některé druhy produktů nejsou na skladě a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců, může být dodací lhůta delší. Pro potřeby určení počtů dnů dodání se počítají pracovní dny.

2. Poskytovatel se zavazuje dodat spravný druh a množství produktů, tak jak bylo uvedeno v době objednávky , na základě objednávky spotřebitele , za dohodnutou cenu. Ke každé objednávce bude přiložena nebo odeslána mailem faktura.

3. Pokud je doručena zásilka poškozená , spotřebitel sepíše při přebírání produktů reklamaci s doručovatelem a neprodleně o této skutečnosti uvědomí poskytovatele . Následně při řešení reklamace je spotřebitel povinen poskytnout maximální součinnost.

4. Spotřebitel se zavazuje převzít si objednané produkty a zaplatit za objednané produkty sjednanou cenu.

5. Bezdůvodné odmítnutí přijetí produktů , nebo pokud zásilku nelze doručit z jiného důvodu (např. adresát neznámý ) , poskytovateli vzniká škoda a spotřebitel se zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny objednaných produktů , nejméně však 1000Kč. Povinnost převzít produkty a uhradit kupní cenu produkty tím není dotčena.

6. Zásilky zasíláme dle skutečných rozměrů a váhy balíku prostřednictvím DPD, GLS, FOFR, TOPTRANS. Den před plánovanou expedicí Vám e-mailem potvrdíme konkrétní přepravní společnost. V den doručení Vás kurýr kontaktuje na uvedeném telefonním čísle.

7. Zboží je kupujícímu doručeno do dvou pracovních dnů od expedice z našeho skladu .

8. Prodejce si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případě nepředvídatelných přírodních událostí a nepředvídatelných skutečností ve výrobě a u dodavatelů.

 

Cena a platební podmínky

1. Cena uvedena za objednávku je konečná a nejsou již účtovány žádné další doplatky . Ceny produktů jsou zobrazeny u každého produktu . Při konfigurovatelných produktech se konečná cena zobrazí až po zadání všech potřebných parametrů. Ceny produktů mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení . Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců , dovozců a pod . Součástí celkové ceny za objednávku jsou i poplatky za dopravu a způsob platby, které jsou uvedeny při tvorbě objednávky.

Cena dopravy obkladových plastových palubek:

Do 15 m2 (50 ks) : 737 Kč
16-30 m2 (51-100): 1188 Kč
31-45 m2 (101 – 150): 1558 Kč
46-60 m2 (151 – 200): 1890 Kč
Nad 61 m2 (201ks) : indivudální

Cena dopravy kuchyňských desek:

Pracovní kuchyňské desky: 508 Kč s DPH
Zádové desky: 460 Kč s DPH
Doprava kuchyňské a zádové desky: 770 Kč s DPH

Cena dopravy parapetů:

 • Dřevotřískové parapety a dřevotřískové parapery bez nosu
  • Základní cena:   260 Kč + 30 Kč za každý kus
  • Cena nadrozměrné přepravy:
   • Délka do 1700mm:   základní cena
   • Délka nad 1700mm – 2200mm:   základní cena + 45 Kč za každý kus
   • Délka nad 2200mm – 2600mm:   základní cena + 65 Kč za každý kus
   • Délka nad 2600mm: základní cena + 130 Kč za každá kus
 • Plastové, pozinkované, hliníkové a měděné parapety
  • Základní cena:   260 Kč + 20 Kč za každý kus
  • Cena nadrozměrné přepravy:
   • Délka do 1700mm:   základní cena
   • Délka nad 1700mm – 2200mm:   základní cena + 25 Kč za každý kus
   • Délka nad 2200mm – 2600mm:   základní cena + 35 Kč za každý kus
   • Délka nad 2600mm:   základní cena + 130 Kč za každý kus
 • Žulové a mramorové parapety a žulové prahy
  • Základní cena:   700 Kč + 300 Kč za každý kus
  • Cena nadrozměrné přepravy:
   • Délka do 1700mm:   základní cena
   • Délka nad 1700mm – 2200mm:   základní cena + 50 Kč za každý kus
   • Délka nad 2200mm – 2600mm:   základní cena + 75 Kč za každý kus
   • Délka nad 2600mm:   základní cena + 100 Kč za každý kus

2. Kupující má možnost sjednat si připojištění okamžité výměny zboží při reklamaci zboží, a to při dokončení objednávky v “nákupním košíku” za uvedenou částku u této služby. Obdrží-li kupující zboží s vadou způsobenou při přepravě nebo výrobě, či dojde ke ztrátě zásilky během přepravy, získáváte s tímto připojištěním po reklamaci jistotu okamžitého zaslání nových produktů.

Všechny uváděné ceny jsou konečné.

3. Spotřebitel hradí platbu podle svého výběru:
– Hotovost při dodání nebo při osobním převzetí na pobočce KaschPro Holding a.s.
– Bankovním převodem / vkladem na účet
– Platební kartou

– Min . 30 % bankovním převodem / vkladem na účet , zbytek dobírkou

4. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám, ani jinak komerčně využívány.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny přepravce , při nezměněné ceně pro spotřebitele

 

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty pro platbu kartou

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

 

Přebírání produktu

1. Spotřebitel se zavazuje převzít produkt v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.

2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky . Pokud je zásilka zřetelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat poskytovatele a se zasilatelskou společností sepsat ” Zápis o škodě na zásilce ” . Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet poskytovatele .

Do doby přechodu vlastnických práv z poskytovatele na spotřebitele, který má produkt v držení , má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a produktů a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt poskytovatele.

4. Poskytovatel je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem v případě osobního vyzvednutí.

6. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí přepravní společností nebo jejím zmocněncem v případě objednané přepravy.

 

Odstoupení od smlouvy 

1. Na základě § 1829 zákona č. . 89/2012 Sb , občanský zákoník v platném znění má spotřebitel – fyzická osoba (spotřebitel) , právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí produktu. Odstoupení od smlouvy je zapotřebí provést písemně, přičemž odstoupení musí být osobně doručeno prodávajícímu na adresu sídla v uvedené lhůtě nebo podány k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

2. V souladu s § 1837 písm. d) citovaného zákona spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

3. Pokud se jedná o produkt, který je možné vrátit , má spotřebitel právo během lhůty 14 dnů od převzetí produktu , produkt rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě . Odzkoušet však neznamená začít produkt používat a po několika dnech vrátit poskytovateli . Produkt musí být zaslán (zaslání je třeba prokázat) nebo doručen poskytovateli nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Produkt zasílejte prosím zpět nepoužitý, nepoškozený , v původním obalu , kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd. . ) a s originálním dokladem o koupi na adresu poskytovatele. Produkt se nevrací na dobírku . Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět . Doporučujeme Vám produkt pojistit . Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel jen v tom případě , pokud produkt plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný . Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele , poskytovatel převezme produkt zpět a do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za produkt , nebo za službu, nebo zálohu , který spotřebitel uhradil za produkt nebo službu vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.

4. Je třeba zopakovat, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy u produktu, který byl zhotoven podle jeho zvláštních požadavků, nebo je určen speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo na produkt, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku ( odstoupit od smlouvy ) nebo její část pokud :
a ) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět

b ) změnila se cena dodavatele produktu

 

Záruka a servis

1. Záruční doba je uvedena u každého produktu min však 24 měsíců. Záruční podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. . 40 / 1964 Sb . v platném znění. Záruční doba začína běžet dnem převzetí produktu spotřebitelem. Důkladně si uschovejte doklad o převzetí ( zaplacení ) produktu.

2. V případě, že jste od nás obdrželi produkt, který je poškozený nebo nefunkční, co nejdříve uplatněte reklamaci. Po obdržení reklamovaného produktu poskytovateli bude spotřebitel e – mailem o této skutečnosti neprodleně informován. Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů a bez zbytečného odkladu vyrozumí o tom spotřebitele formou elektronické pošty, pokud se spolu nedohodnou jinak. Zároveň bude spotřebiteli doručen prostřednictvím e – mailu a následně doporučenou poštou reklamační protokol. V odůvodněných případech , zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu produktu rozhodne poskytovatel o reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace . Po uplynutí této lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. Produkt musí být zaslán kompletně, tak jak byl převzat od poskytovatele. K reklamovanému produktu musí být přiloženy veškeré listiny, které spotřebitel s produktem obdržel (faktura, doklad o prevzetí produktu, případně záruční list a jiné ). Reklamovaný produkt musí být řádně vyčištěn.

3. Práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti za vady produktu se rozlišují podle toho o jaké chyby jde. Jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo:
– Na odstranění vady bezplatně, včas a řádně
– Na výměnu produktu, nebo pokud se chyba týká jen součásti produktu, výměnu součásti, pokud tím poskytovateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu produktu nebo závažnost chyby.
Poskytovatel může vždy místo odstranění vady vyměnit vadný produkt za bezchybný, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže.
Pokud jde o vadu neodstranitelnou , která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako produkt bez vady má spotřebitel právo:
– Na výměnu produktu
– Na odstoupení od smlouvy / vrácení peněz /
– Stejná práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad produkt řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě půjde v případě, když se stejná chyba, jaká byla v záruční době nejméně 2 – krát odstraňována, vyskytne znovu. O větší počet vad půjde v případě, kdy produkt má současně nejméně 3 odstranitelné vady, přičemž každá z těchto chyb brání řádnému užívání produktu.

Pokud jde o neodstranitelné chyby, za které poskytovatel odpovídá, ale při kterých lze produkt užívat, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny produktu.

4. Záruční servis zajišťuje poskytovatel internetového obchodu. Informace o způsobu provedení záručního servisu Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e – mailu.

5. Spotřebitel je povinen si produkty při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že se objeví na produktech chyba, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli. Pokud spotřebitel produkty neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby byly prohlédnuté při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce jen v případě, že prokáže, že produkty měly chybu již v době jeho převzetí. Prohlídku je spotřebitel povinen uskutečnit tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení řádné péče.

6. Před prvním použitím produktu je spotřebitel povinen řádně prostudovat všechny dodané dokumenty a to zejména záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky, nebo dalších dokumentů dodaných k produktu, protože tyto mohou obsahovat důležité informace pro spotřebitele. V případě používání produktu v rozporu s uživatelskou příručkou nebo nedodržení skladovacích podmínek produktu, nese spotřebitel všechny důsledky, které mu tímto vzniknou sám a jejich následná reklamace bude pravděpodobně posouzena jako neoprávněná.

7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním produktu, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou nebo instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou spotřebitel, poškození způsobného nadměrným nebo nevhodným používáním, zanedbáním péče o produkt, vniknutím cizích látek do produktu nebo poškozením způsobeným vyšší mocí. Na produkt s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly nebo na produkt vykazující znaky nekvalifikované opravy, se záruka nevztahuje.

8. Poskytovatel neodpovídá za případné chyby, na které byl spotřebitel před uzavřením smlouvy upozorněn a současně převzetí produktu neodmítl . Pokud se jedná o věci použité, neodpovídá poskytovatel za chyby odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

9. Na produkt prodávaný za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

10. Reklamovat lze pouze chybu produktu, nikoli jeho vlastnost. Omyl spotřebitele například v barvě, rozměrech, materiálu a proto není chybou produktu a není možné jej reklamovat.

11. Reklamace musí být uplatněna tak, aby z ní bylo zřejmé, jakou chybu spotřebitel reklamuje. Chybu produktu je tedy třeba jednoznačně popsat.. Na reklamace bez jednoznačného popisu chyby se nepřihlíží.

12. Poskytovatel poskytuje záruku 24 měsíců za jakost dodaného produktu. Zárukou za jakost přejímá poskytovatel závazek, že dodané produkty budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu, nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti.

 

Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu ( vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt , nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti ) . V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup . Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu , bude mu tato částka převedena zpět , pokud se nedohodnou jinak.

2. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

3. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy , poskytovatel neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk , ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře , za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi poskytovatelem a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná nebo nevynutitelná , a to zcela nebo částečně , platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

5. Práva spotřebitele ve vztahu k poskytovateli vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. . 634/1992 Sb . ve znění pozdějších změn a předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. . 108/2000 Zz ve znění pozdějších předpisů , zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

6. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené , jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

7. Poskytovatel a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou , faxovou ( včetně ručně vypsané objednávky) , elektronickou formu komunikace , zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli, a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 CFU
 3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 4. Dotčená osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
  a) právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby – § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se, jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
  c) právo na opravu osobních údajů – § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,
  d) právo na vymazání osobních údajů – § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
  e) právo na omezení zpracování osobních údajů – § 24 Zákona uplatníte v případě, pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
  f) právo namítat zpracování osobních údajů – § 27 Zákona,
  g) právo na přenositelnost osobních údajů,
  h) právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k osobním údajům.
 5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa (pouze pokud se liší od fakturační adresy), telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.
 6. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.
 7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase, kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější služby. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
 8. Soubory cookies si může kupující kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely zasílání informací o novinkách a probíhajících akcích (e-mailového marketingu), souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 10. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 11. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely zasílání informací o novinkách a probíhajících akcích (e-mailového marketingu) může kupující kdykoli odvolat zasláním odvolání souhlasu nebo odhlášením. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu) v Zákaznické sekci – Změna osobních údajů. Provozovatel Vámi poskytnuté osobní údaje již nebude používat pro účely e-mailového marketingu.

 

Formulář – odstoupení od smlouvy

Reklamační list e-shop