OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli, a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 CFU
 3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 4. Dotčená osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
  a) právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby – § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se, jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
  c) právo na opravu osobních údajů – § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,
  d) právo na vymazání osobních údajů – § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
  e) právo na omezení zpracování osobních údajů – § 24 Zákona uplatníte v případě, pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
  f) právo namítat zpracování osobních údajů – § 27 Zákona,
  g) právo na přenositelnost osobních údajů,
  h) právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k osobním údajům.
 5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa (pouze pokud se liší od fakturační adresy), telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.
 6. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.
 7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase, kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější služby. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
 8. Soubory cookies si může kupující kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely zasílání informací o novinkách a probíhajících akcích (e-mailového marketingu), souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 10. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 11. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely zasílání informací o novinkách a probíhajících akcích (e-mailového marketingu) může kupující kdykoli odvolat zasláním odvolání souhlasu nebo odhlášením. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu) v Zákaznické sekci – Změna osobních údajů. Provozovatel Vámi poskytnuté osobní údaje již nebude používat pro účely e-mailového marketingu.