ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ PARAPETŮ

Zaměření vnitřních parapetů

1. Nejdříve si zaměříte hloubku parapetů – je nutné zaměřit hloubku na levé straně okna i na pravé straně okna – K větší hloubce přidáme minimálně 3 cm u parapetů dřevotřískových a min. 2 cm u plastových parapetů. Přesah může byt větší dle přání zákazníka.

2. zaměření délky parapetů – zaměříme špaletu okna na délku. Montáž parapetů můžeme provést mezi špalety přesně (pozor je nutná přesná montáž, včetně úpravy parapetů do kónusu u otevřených špalet), nebo zapuštěním do omítky (délka dle přání zákazníka). Doporučujeme montáž mezi špalety.

Pozor po nasazení krytek, se parapet prodlouží o 5 mm.

Montáž vnitřních parapetů

Technologický postup montáže vnitřních okenních parapetů

 • Pro montáž vnitřních okenních parapetu je nezbytné dodržet stavební připravenost, která předpokládá pevný, soudržný a rovný povrch podkladu na který budeme montovat.
 • Rovný a pevný podklad musí být 20-25 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme parapet.
 • Okenní parapety není možno montovat do vlhkého, nebo nevyzrálého podkladu, kdy muže dojít k vstřebání vlhkosti a tím znehodnocení výrobku. Přípustná vzdušná vlhkost je 50 – 70 % vzdušné vlhkosti. Optimální teplota při montáži by mela být v rozmezí 10 – 25°C a nesmí dojít k prudké změně teploty.
 • Montáž parapetu je možno zahájit po provedení štukových omítek a jejích vyzrání.
 • Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám, abychom jej zabezpečili proti vytržení. Pokud parapet nemůžeme zasunout, doporučujeme připevnit na okenní rám kovový, nebo plastový profil tvaru „L“ nebo „U“, pomocí kterého parapet zabezpečíme proti vytržení.
 • Parapety se osazují, tak že mezi boční hranou parapetu a špaletou okna je mezera 2 mm, za předpokladu pravoúhlosti špalety, která bude začištěna akrylátovým tmelem.
 • Mezi zdí a vnitrní hranou nosu ponechat mezeru min. 5 mm.
 • Okenní parapety opracováváme běžnými dřevoobráběcími nástroji např. formátovací pilou, horní frézkou, přímočarou pilou atd. Při opracovávání dbáme na co nejmenší poškození laminátové vrstvy, která chrání nosič před vlhkostí.
 • Na upravený a očištěný podklad se nanese nízko expanzní (max. 40%) montážní pěnu, do které uložíme připravený parapet, který hned pomocí vodováhy vyrovnáme do spádu cca. 2º a na 10 – 15 minut zafixujeme.
 • Po vytvrdnutí montážní pěny vyplníme spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, stejně jako mezi zdivem a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu.
 • Po dokončení montáže se provede kontrola – vnější prohlídka (nepoškrábanost, nepoškození) okenních parapetu, prohlídka začištění spár.
 • Po pokládce parapetu není možno provádět stavební práce, které vyžadují vlhký proces, jež by měly za příčinu přenesení vlhkosti do parapetu.
 • Pro délkové napojení doporučujeme použití dilatačních lišt, dodávaných ve stejných odstínech jako boční krytky.
 • Na namontované parapety je zakázáno stoupat, chodit po nich a používat je jako pracovní plochu pro ostatní pracovníky na stavbě.

Zaměření venkovních parapetů

Podklad parapetu musí být absolutně rovný a podpírat ho v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu, musíme rovinu podkladu zajistit podložkami pro jeho vyrovnání například klínky. Zároveň by měl čistý, bez jakýchkoliv nečistot nebo prachu. Podklad by měl také mít správný sklon, aby se zabránilo zadržování vody u okna. Sklon by měl mít přibližně 5 – 7 stupňů od okenního rámu. Prostor pro montáž parapetů od podkladového betonu po horní drážku by měl být 25 – 30mm.

Šířka nebo také hloubka venkovního parapetu by měla být určena tak, aby se zabránilo stékání vody po fasádě. Rozměr je tedy měřen podle jednoduchého pravidla – výsledná velikost je od podkladového profilu pod rámem okna po krajní hranu podezdívky. K naměřenému rozměru je potřeba přičíst přesah nejméně 30-50mm. Venkovní parapety jsou již v daných výrobních šířkách a proto zvolte nejbližší vyšší výrobní šířku.

Délku podezdívky měřte od levé strany špalety po pravou stranu. Pokud budete parapet zakončovat bočními krytkami, doporučujeme odečíst 10mm od naměřeného rozměru (rozměr tvoří síla bočních krytek a určitá tepelná roztažnost parapetu se kterou je potřeba počítat).